Nästa utbetalningsdag är den 3 september 2015

Ordlista

En del begrepp kan vara svåra att förstå, här reder vi ut dem åt dig.

Du kan också läsa vad andra frågat om under Frågor och Svar eller leta information genom vår A-Ö om försäkringen.

Arbetsvillkor – Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat ett visst antal timmar under det senaste året för att få rätt till en inkomstbaserad ersättning.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret på olika sätt:

  • Du har under det senaset året arbetat i minst sex kalendermånader, minst 80 timmar per månad.
  • Du har under det senaste året arbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, minst 50 timmar per månad.

Det är inte bara arbetad tid som räknas in i arbetsvillkoret, utan också till exempel betald semester och tid med avgångsvederlag, lönebidrag eller anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd). Dessutom kan upp till två månader av totalförsvarsplikt och föräldrapenning räknas in.

Dagpenning – Den ersättning du får per dag.   

Dagsförtjänst - Din genomsnittliga inkomst under de 12 månader som vi räknar din ersättning på.

JOB – Jobb- och utvecklingsgarantin. Anordnas av Arbetsförmedlingen med syftet att du, genom att delta i individuellt anpassade aktiviteter, så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.      

Karensdagar – är dagar då ingen ersättning betalas ut. Varje ersättningsperiod inleds med sju karensdagar.  

Normalarbetstid (NA) – Din genomsnittliga arbetstid under ramtiden. Används för att bestämma hur många ersättningsdagar du får per vecka. 

Omprövning – Om du inte är nöjd med beslutet vi fattar kan du begära att vi omprövar ärendet. Detta måste göras skriftligen inom två månader från att beslutet fattats.  

Ramtid – De 12 månader som vi beräknar din ersättning på.

Utbud - Det antal timmar du kan och vill arbeta per vecka. Om du söker heltidsarbete ska du ange 40 timmar per vecka. Om du inte vill arbeta heltid ska du ange de maximala antalet timmar du kan tänka dig att arbeta. Är din arbetsförmåga nedsatt mer än tillfälligt ska du ange i vilken omfattning du söker arbete.

Överhoppningsbar tid - Tid som inte ingår i ramtiden.

Kontakta oss

Våra telefontider är:
mån - fre kl. 9.00-15.00

Ansök om ersättning

Till Lärarförbundet