Nästa utbetalningsdag är den 5 mars 2015

Det här behöver du göra

Under arbetslösheten är det viktigt att du samarbetar med Arbetsförmedlingen och inte på något sätt förlänger eller orsakar din arbetslöshet.

Missköter du ditt arbetssökande, förlänger din tid i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Därefter beslutar vi om meddelandet ska påverka din ersättning.

Gör det här:

  • Gör en individuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen.
  • Lämna din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad.
  • Besök och kontakta Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskomna tider.
  • Sök anvisade lämpliga arbeten.
  • Sök arbete aktivt.

Missköter du ditt arbetssökande kan det får konsekvenser för din ersättning. Beroende på hur du skött ditt arbetssökande tidigare kan du få en varning, eller bli avstängd från ersättning i 1, 5 eller 10 dagar. I värsta fall kan du förlora din rätt till ersättning helt tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Här kan du se en illustration

Du måste även:

  • Ta ett lämpligt arbete när du får erbjudande om det.
  • Delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program om Arbetsförmedlingen anvisar det.
  • Se till att du inte agerar på ett sådant sätt att du inte blir aktuell att anställa.

Förlänger du din tid i arbetslöshet kan även detta få konsekvenser för din ersättning. Beroende på hur du skött ditt arbetssökande tidigare kan du få en varning, eller bli avstängd från ersättning i 5, 10 eller 45 dagar. I värsta fall kan du förlora rätten till ersättning helt tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Här kan du se en illustration

Du får inte orsaka din arbetslöshet.

Vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få kan du läsa mer om här.

Lämna in din aktivitetsrapport i tid

Den vanligaste orsaken till att Arbetsförmedlingen meddelar oss att någon misskött sitt arbetssökande är att personen i fråga inte har skickat in sin aktivitetsrapport, eller att den kommit in för sent.

Var därför noga med att skicka in din aktivitetsrapport i tid varje månad. Du kan läsa mer om hur du lämnar in aktivitetsrapporten hos Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen i förväg

Kontakta alltid Arbetsförmedlingen om du får förhinder eller råkar ut för tekniska problem. Har du kommit överens om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen en viss tid men får förhinder är det viktigt att du hör av dig till dem i förväg. Många gånger går det att lösa innan de skickar meddelande till oss.