Nästa utbetalningsdag är den 10 september 2015

Det här behöver du göra

När du är arbetslös är det viktigt att du samarbetar med Arbetsförmedlingen och inte på något sätt missköter ditt arbetssökande, förlänger din tid som arbetslös eller orsakar din egen arbetslöshet.

Missköter du ditt arbetssökande, förlänger din tid som arbetslös eller orsakar din egen arbetslöshet skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Efter en utredning, där vi ber dig framföra dina synpunkter, beslutar vi om meddelandet ska påverka din ersättning.

Det är viktigt att du gör följande:

  • Skriver en individuell handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen.
  • Lämnar din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad.
  • Besöker och kontaktar Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskomna tider.
  • Söker anvisade lämpliga arbeten.
  • Söker arbete aktivt.

Om du inte gör detta måste vi utreda om du på något sätt har misskött ditt arbetssökande.

 

Konsekvenser om du missköter ditt arbetssökande

Bedömer vi att du har misskött ditt arbetssökande utan att ha haft godtagbara skäl för det får det olika konsekvenser beroende på om du fått en varning eller blivit avstängd av samma orsak tidigare.

Är det första gången får du en varning. Det påverkar inte din ersättning just då, men får konsekvenser om du skulle missköta ditt arbetssökande igen. Då kan du nämligen bli avstängd i 1, 5 eller 10 ersättningsdagar. I värsta fall kan du helt förlora rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Läs mer om vad det innebär att missköta sitt arbetssökande

Du måste också vara beredd på att göra följande:

  • Ta ett lämpligt arbete när du får erbjudande om det.
  • Delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program om Arbetsförmedlingen anvisar det.
  • Se till att du inte agerar på ett sådant sätt att du inte blir aktuell att anställa.

Om du inte gör detta måste vi utreda om du på något sätt har förlängt din tid som arbetslös.

 

Konsekvenser om du förlänger din tid som arbetslös

Bedömer vi att du har förlängt din tid som arbetslös utan att ha haft godtagbara skäl för det kan även detta få konsekvenser för din ersättning. Beroende på om du har blivit avstängd av samma orsak tidigare kan du bli avstängd från ersättning i 5, 10 eller 45 ersättningsdagar. I värsta fall kan du helt förlora rätten till ersättning helt tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Läs mer om vad det innebär att förlänga sin tid som arbetslös

Du får inte orsaka din egen arbetslöshet

Om du själv har sagt upp dig eller orsakat din uppsägning från arbetsgivaren, riskerar du att bli avstängd från din rätt till ersättning under en viss tid.

Läs mer om vad det innbeär och vilka konsekvenser det kan få

Lämna in din aktivitetsrapport i tid

Den vanligaste orsaken till att Arbetsförmedlingen meddelar oss att någon misskött sitt arbetssökande är att personen i fråga inte har skickat in sin aktivitetsrapport, eller att den kommit in för sent.

Var därför noga med att skicka in din aktivitetsrapport i tid varje månad. Du kan läsa mer om hur du lämnar in aktivitetsrapporten hos Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen i förväg

Kontakta alltid Arbetsförmedlingen om du får förhinder eller råkar ut för tekniska problem. Har du kommit överens om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen en viss tid men får förhinder är det viktigt att du hör av dig till dem i förväg. Många gånger går det att lösa innan de skickar meddelande till oss.