Nästa utbetalningsdag är den 25 april 2014

Ersättning för företagare?

Företagare blir sällan av med jobbet på samma sätt som någon som har en anställning. Men betyder det att en företagare inte kan bli arbetslös?

I arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig rätten till ersättning åt mellan en företagare och en arbetstagare. Mats Fredriksson, omprövare på Lärarnas A-kassa berättar vad som gäller för företagare.

- För en företagare är rätten till ersättning mycket begränsad, men ett visst utrymme finns ändå. Har man avvecklat företaget eller har gjort uppehåll i verksamheten kan man normalt sett få ersättning. Om företaget godkänns som bisyssla kan man också ha rätt till ersättning.

Läs mer om företagares rätt till ersättning här

Nyheter

Kontakta oss

Våra telefontider är:
mån-ons & fre kl. 9.00-15.00
tors kl. 12.00-15.00

Ansök om ersättning

Ladda ner vår app

Skicka in dina kassakort direkt från din smartphone med hjälp av vår app.

Till Lärarförbundet